22. 12. 2023
1:3
(0:1, 1:2, 0:0)

Ótetin orny:
Hiuaz Dospanova at. MS
Bas tóreshiler:
Korovkin Andrey
Yefremov Vladimir
Jelilik tóreshiler:
Murashov Alexey
Voronin Roman