23. 12. 2023
2:4
(1:3, 1:0, 0:1)

Ótetin orny:
Hiuaz Dospanova at. MS
Bas tóreshiler:
Korovkin Andrey
Yefremov Vladimir
Jelilik tóreshiler:
Murashov Alexey
Voronin Roman