26. 1. 2024
4:5 Б
(2:1, 2:2, 0:1, 0:0, 0:1)

Ótetin orny:
«Qarağandy Arena» MS
Bas tóreshiler:
Korovkin Andrey
Stupak Mikhail
Jelilik tóreshiler:
Murashov Alexey
Chistyakov Mikhail