24. 12. 2022
2:4
(1:0, 1:3, 0:1)

Ótetin orny:
«Qarağandy Arena» MS
Bas tóreshiler:
Sobolev Sergey
Yefremov Vladimir
Jelilik tóreshiler:
Murashov Alexey
Mashenkin Vladislav