25. 12. 2022
2:3 ОТ
(2:0, 0:1, 0:1, 0:1)

Ótetin orny:
«Qarağandy Arena» MS
Bas tóreshiler:
Sobolev Sergey
Yefremov Vladimir
Jelilik tóreshiler:
Murashov Alexey
Mashenkin Vladislav