10. 9. 2023
2:4
(2:1, 0:2, 0:1)

Ótetin orny:
«JSŞM» MS
Bas tóreshiler:
Trofimov Dmitriy
Yadryshnikov Alexandr
Jelilik tóreshiler:
Chistyakov Mikhail
Voronin Roman