29. 1. 2023
5:4 ОТ
(0:0, 2:3, 2:1, 1:0)

Ótetin orny:
«Aqtöbe Arena» MS
Bas tóreshiler:
Ignatyev Vitaliy
Sobolev Sergey
Jelilik tóreshiler:
Zbrodko Vyacheslav
Zotov Vladislav