30. 1. 2023
9:1
(4:1, 4:0, 1:0)

Ótetin orny:
«Aqtöbe Arena» MS
Bas tóreshiler:
Ignatyev Vitaliy
Sobolev Sergey
Jelilik tóreshiler:
Zbrodko Vyacheslav
Zotov Vladislav