25. 11. 2023
3:4
(2:2, 1:2, 0:0)

Ótetin orny:
«Qarağandy Arena» MS
Bas tóreshiler:
Korovkin Andrey
Suslov Vladimir
Jelilik tóreshiler:
Chistyakov Mikhail
Zassukha Denis