26. 11. 2023
3:1
(0:0, 1:0, 2:1)

Ótetin orny:
«Qarağandy Arena» MS
Bas tóreshiler:
Suslov Vladimir
Korovkin Andrey
Jelilik tóreshiler:
Chistyakov Mikhail
Zassukha Denis