14. 9. 2023
1:2
(1:1, 0:1, 0:0)

Ótetin orny:
B.Aleksandrov at. MSS
Bas tóreshiler:
Yefremov Vladimir
Suslov Vladimir
Jelilik tóreshiler:
Chistyakov Mikhail
Kazhenov Temirlan