15. 9. 2023
5:1
(2:0, 2:0, 1:1)

Ótetin orny:
B.Aleksandrov at. MSS
Bas tóreshiler:
Yefremov Vladimir
Suslov Vladimir
Jelilik tóreshiler:
Chistyakov Mikhail
Kazhenov Temirlan