12. 10. 2023
3:0
(1:0, 0:0, 2:0)

Ótetin orny:
«Burabai» SS
Bas tóreshiler:
Yadryshnikov Alexandr
Sobolev Sergey
Jelilik tóreshiler:
Zavaruyev Alexandr
Chistyakov Mikhail