13. 10. 2023
4:3
(2:1, 2:2, 0:0)

Ótetin orny:
«Burabai» SS
Bas tóreshiler:
Yadryshnikov Alexandr
Sobolev Sergey
Jelilik tóreshiler:
Zavaruyev Alexandr
Chistyakov Mikhail