4. 12. 2023
1:4
(0:1, 0:0, 1:3)

Ótetin orny:
«Halyk Arena» KMK
Bas tóreshiler:
Morev Timur
Stupak Mikhail
Jelilik tóreshiler:
Suslov Nikita
Zassukha Denis