12. 11. 2023
1:4
(1:0, 0:3, 0:1)

Ótetin orny:
«Aqtöbe Arena» MS
Bas tóreshiler:
Sobolev Sergey
Chubenko Konstantin
Jelilik tóreshiler:
Zotov Vladislav
Zassukha Denis