13. 11. 2023
7:6 Б
(2:2, 3:4, 1:0, 0:0, 1:0)

Ótetin orny:
«Aqtöbe Arena» MS
Bas tóreshiler:
Sobolev Sergey
Chubenko Konstantin
Jelilik tóreshiler:
Zassukha Denis
Zotov Vladislav