12. 12. 2023
4:3
(2:0, 1:2, 1:1)

Ótetin orny:
«Aqtöbe Arena» MS
Bas tóreshiler:
Boryayev Anton
Yefremov Vladimir
Jelilik tóreshiler:
Murashov Alexey
Kovalchuk Vladislav