13. 12. 2023
5:4
(1:0, 3:1, 1:3)

Ótetin orny:
«Aqtöbe Arena» MS
Bas tóreshiler:
Boryayev Anton
Yefremov Vladimir
Jelilik tóreshiler:
Murashov Alexey
Kovalchuk Vladislav