22. 11. 2022
2:3 Б
(1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Ótetin orny:
«Barys arena» KMS
Bas tóreshiler:
Kleshchevnikov Oleg
Korovkin Andrey
Jelilik tóreshiler:
Voronin Roman
Goroshko Andrey