23. 11. 2022
2:1 Б
(0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Ótetin orny:
«Barys arena» KMS
Bas tóreshiler:
Kleshchevnikov Oleg
Korovkin Andrey
Jelilik tóreshiler:
Voronin Roman
Goroshko Andrey