22. 12. 2022
4:5 ОТ
(1:2, 2:1, 1:1, 0:1)

Ótetin orny:
«Almaty Arena» КМК
Bas tóreshiler:
Stupak Mikhail
Sobolev Sergey
Jelilik tóreshiler:
Mashenkin Vladislav
Kazhenov Temirlan