1. 11. 2022
4:2
(2:2, 1:0, 1:0)

Ótetin orny:
«JSŞM» MS
Bas tóreshiler:
Yefremov Vladimir
Korovkin Andrey
Jelilik tóreshiler:
Chistyakov Mikhail
Mashenkin Vladislav