8. 1. 2023
7:2
(2:1, 1:1, 4:0)

Ótetin orny:
«Burabai» SS
Bas tóreshiler:
Korovkin Andrey
Sobolev Sergey
Jelilik tóreshiler:
Zassukha Denis
Murashov Alexey