9. 1. 2023
5:2
(3:0, 1:0, 1:2)

Ótetin orny:
«Burabai» SS
Bas tóreshiler:
Korovkin Andrey
Sobolev Sergey
Jelilik tóreshiler:
Zassukha Denis
Murashov Alexey