3. 2. 2023
1:9
(0:3, 0:3, 1:3)

Ótetin orny:
«JSŞM» MS
Bas tóreshiler:
Ignatyev Vitaliy
Yefremov Vladimir
Jelilik tóreshiler:
Mashenkin Vladislav
Chistyakov Mikhail