4. 2. 2023
1:6
(0:3, 1:2, 0:1)

Ótetin orny:
«JSŞM» MS
Bas tóreshiler:
Ignatyev Vitaliy
Yefremov Vladimir
Jelilik tóreshiler:
Mashenkin Vladislav
Chistyakov Mikhail