14. 9. 2022
3:6
(0:2, 1:2, 1:2)

Ótetin orny:
«JSŞM» MS
Bas tóreshiler:
Ignatyev Vitaliy
Sobolev Sergey
Jelilik tóreshiler:
Chistyakov Mikhail
Yadryshnikov Alexandr