25. 8. 2022
2:4
(0:2, 2:2, 0:0)

Ótetin orny:
«Barys arena» KMS
Bas tóreshiler:
Agapov Alexandr
Ignatyev Vitaliy
Jelilik tóreshiler:
Zassukha Denis
Murashov Alexey