7. 2. 2024
6:1
(3:0, 2:1, 1:0)

Ótetin orny:
B.Aleksandrov at. MSS
Bas tóreshiler:
Chubenko Konstantin
Korovkin Andrey
Jelilik tóreshiler:
Zassukha Denis
Rudolf Sergey