17. 1. 2024
5:1
(0:1, 3:0, 2:0)

Ótetin orny:
«Qarağandy Arena» MS
Bas tóreshiler:
Yadryshnikov Alexandr
Yefremov Vladimir
Jelilik tóreshiler:
Alpyspayev Nurlan
Chistyakov Mikhail