9. 1. 2024
4:5 Б
(1:1, 1:3, 2:0, 0:0, 0:1)

Ótetin orny:
«Qarağandy Arena» MS
Bas tóreshiler:
Sobolev Sergey
Trofimov Dmitriy
Jelilik tóreshiler:
Zassukha Denis
Alpyspayev Nurlan