27. 12. 2023
9:1
(1:0, 5:1, 3:0)

Ótetin orny:
«Gornäk Arena» MSS
Bas tóreshiler:
Sobolev Sergey
Yefremov Vladimir
Jelilik tóreshiler:
Murashov Alexey
Chistyakov Mikhail