28. 9. 2023
2:3 ОТ
(1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Ótetin orny:
Hiuaz Dospanova at. MS
Bas tóreshiler:
Subbotin Arkadiy
Boryayev Anton
Jelilik tóreshiler:
Zavaruyev Alexandr
Chistyakov Mikhail