17. 2. 2023
1/4 final
4:3
(1:1, 1:0, 2:2)

Ótetin orny:
«Qarağandy Arena» MS
Bas tóreshiler:
Yefremov Vladimir
Korovkin Andrey
Jelilik tóreshiler:
Zassukha Denis
Mashenkin Vladislav